Dette er de offisielle malene som skal benyttes når ansatte i NorDan leverer eller sender ut dokumenter i ulike sammen henger. I malene er logo, tekst og diverse elementer forhånds definert, så alt en trenger å gjøre er å fylle inn tekst.

.

Åpne maler

Brevmaler

Andre maler

Kontaktperson
Anders Roulund
Markedsføringssjef
+47 51 40 40 00
anders.roulund@nordan.no

NorDan