Anbefalt glass

Når du bestemmer deg for et innemiljø, betyr ofte det ytre miljøet like mye. Energi, lys, sikkerhet eller brann. Hva er viktigst for deg?

Anbefalt standard glass

STANDARDNTech 1,2NTech 1,0
Glassoppb4+16G+ES44ES+12G+4+12G+ES4
Rw3132
Rw+Ctr2827
Lt7258
TST (G)5237
Ug10,67
Uwin1,20,88
Pi kode1196111981

Solglass

Merkbar positiv effekt

For mye varme eller lys som stråler inn i et rom kan gi områder som er ubehagelig å bo eller arbeide i. Solbeskyt­tende produkter kan brukes til å kontrollere hvor mye lys og varme som slippes inn i rommet. Typisk er det at sørvendte fasader som er utsatt for mye sol har store fordeler med lys og varmeregulerende produkter.
I vårt kalde land i nord så kan det virke underlig at vi har behov for å stenge varmen ute. Stadig forbedrede byggemetoder og konstruksjoner, resulterer i bygg med bedre varmebalanse og økt behov for kjøling sommerstid.
Vi har valgt en løsning som slipper inn godt med lys, men stopper
ca. 70% av solvarmen.

Dette gir merkbar positiv effekt på innemiljøet i store deler av året og bidrar til en stabil varmebalanse i huset. Hvis man i tillegg ønsker reduksjon av UV-stråling.

Anbefalt glasstype for sol

SolglassNTech 1,2NTech 1,0
Glassoppb6*+16G+46+10G+4+12G+ES4
Rw3738
Rw+Ctr3234
Lt6148
TST (G)3326
Ug10,74
Uwin1,20,94
Pi kode4358143821

Sikkerhets glass

NorDan tar sikkerhet på alvor og leverer, som standard, produkter som har gjennomgått strenge krav og tester hos godkjente testlaboratorier i Norge, Sverige og Storbritannia. Det er essensielt at person- og innbruddssikkerheten vurderes nøye når man diskuterer sikkerhetsprodukter.

Beskyttelse mot ulike farer
Sikkerhetsprodukter leveres i et bredt utvalg for å beskytte mot ulike farer som; fall, personskade ved sammenstøt, innbrudd, hærverk etc. For å ivareta kravene til sikkerhetsprodukter forutsettes det ulike glasstyper. Utfordringene kan imøtekommes med tykkere glass mens andre må inneha spesielle egenskaper. De to mest anerkjente glassene, som er benyttet er herdet glass og laminert glass.

1. Laminert glass: Selve glasset er ikke sterkere enn vanlig glass. Egenskapene som sikkerhetsglass sitter i lamineringen. Om glasset skades sitter det fortsatt fast i rammen. Dette minimerer risikoen for kutt skader, samtidig som et fall igjennom glasset forhindres.

2. Herdet glass: Herdet glass er et vanlig floatglass, som hetes opp til ca 650°C og som deretter raskt kjøles ned. Gjennom denne prosessen blir glasset omkring fem ganger sterkere enn vanlig glass.

Viktig å nevne er at NorDan alltid yter maksimalt for å skape et best mulig sikkerhetsprodukt – glass, karm og ramme – vi fokuserer ikke bare på glasset.

Anbefalt glasstype for sikkerhet ut/inn

STANDARDNTech 1,2NTech 1,0
Glassoppb4#+16G+ES6,386,38ES+10G+4+10G+ES6,38
Rw37
Rw+Ctr32
Lt7056
TST (G)4935
Ug10,78
Uwin1,20,98
Pi kode3126231242

Anbefalt glasstype for sikkerhet inn

STANDARDNTech 1,2NTech 1,0
Glassoppb4ES+16G+ES6,384ES+12G+4+10G+ES6,38
Rw37
Rw+Ctr32
Lt7057
TST (G)4737
Ug10,72
Uwin1,20,93
Pi kode3105231252

Brannglass

Brannklassifiserte glass, en viktig del i mange bygg.

Det er den prosjekterende sitt ansvar å spesifisere hvor i bygget de brannklassifiserte produktene skal plasseres. Unike sammensetninger av materialer hindrer gjennomgang av varme og røyk i 30 minutter.

Anbefalt glasstype for brann

STANDARDBrannglass El30
Lam Energi VKS/Ar
Brannglass El60
Lam Energi VKS/Ar
Brannglass E130
Lam Sol SKN165 VKS/Ar
Glassoppb8,76ES+16G+166,76ES+16G+258,76*+16G+16
Rw
Rw+Ctr
Lt706856
TST (G)464531
Ug1,01,01,0
Uwin1,21,21,2
Pi kode522915276152301

U-verdi på glass, og glassdata er oppgitt fra leverandører etter EN673. Merk! Glassdata kan variere litt fra forskjellige produsenter.

Uwin verdier for hele produktet inkl. glass er basert på Fastkarm 1230x1480mm i henhold til EN ISO 10077, og er beregnet etter dataprogrammet “Therm”.

Lydreduksjon: Ikke alle glassoppbygginger er testet, men vurdert opp mot sammenlignbare testede glassoppbygninger, som det ikke finnes testrapport på.

De glassoppbyggninger det finnes testrapport på er testet for Fastkarm iht. måleprosedyre: ISO 140-3:1995, testprosedyre: ISO 717-1:1996.

Brann glass er sensitivt for varme. Ved temperatur over 40 grader begynner allerede den kjemiske prosessen i glasset å danne små hvite pigmenter. Disse prikker er varige og går ikke vekk. Derfor er det viktig å ikke montere solskjerming eller liknende så nært brann glasset at slike temperaturer oppnås. Det må være lufting mellom glass og gardin.


NorDan