Skal du bygge nytt, må du nå allerede tenke smart!

Meld deg på viktig informasjonsmøte under Bygg Reis Deg 2021 – Lillestrøm

Fredag 22.10.21 klokken 09:30 – 10:15

Tema: Nye byggtekniske krav til alle nyere boliger!
Sted: Bygg Reis Deg – Møterom: Eventrommet. (Ligger over arrangørkontoret).
Passer for: Tiltakshavere, utbyggere, entreprenørselskap og rådgivende ingeniører.
Foredragsholder: Svein Roar Jonsmyr – leder av normkomite NK 215.

Leder av normkomite NK 215, Svein Roar Jonsmyr gir nå førstehåndsinformasjon om gjeldende krav til Ekomnett i nye boliger, pt. i hhv. NEK 700 serien (Bredbåndutbyggingsloven). Samfunnet blir mer og mer avhengig av optimalt fungerende kommunikasjonsløsninger. Nasjonal utbygningen av fiber har gitt Norge en av verdens mest solide kommunikasjonsinfrastrukturer. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet NKOM retter nå søkelys på å øke kvaliteten til ekomnett i alle nyere boliger. (LAN)


Hva er viktig å tenke på om du skal bygge et smarthus?

Se brosjyre
Råd og tips etter møtet

Etter avholdt informasjonsmøte er vi tilgjengelige på standen for å svare på eventuelle spørsmål.
NorDan