20 års garanti

20 års garanti mot sopp og råte på NorDans vinduer og dører i tre – NTech-standard.*

20 års garanti

Garanti:
NorDans vinduer og dører i tre med NTech-standard har en garanti mot sopp og råte på 20 år ved korrekt montering, overflatebehandling, vedlikehold og bruk. Hva som defineres som sopp og råte er beskrevet her. NorDan’s leverandør av impregneringsveske er firmaet Osmose, velkjent for sine høykvalitetsprodukter innen trebeskyttelse. *Garantien gjelder ikke NorDan Ytterdører

Forutsetninger:
Garantien forutsetter at våre anbefalinger knyttet til montering, overflatebehandling, vedlikehold og bruk er dokumentert oppfylt. Se anvisning – Monteringsanvisninger, Overflatebehandling, Vedlikeholdsråd og Brukerhåndbok.

Reklamasjon:
Garantien bortfaller dersom det ikke er reklamert til NorDan AS innen rimelig tid etter at skaden ble oppdaget og senest innen utløp av garantiperioden på 20 år. Kundens krav ved garantibrudd: Skulle det oppstå sopp eller råte i garantiperioden som innebærer et garantibrudd vil NorDan AS enten utbedre feilen på sopp- eller råteskadet vindu på en fullverdig måte eller skifte ut sopp- eller råteskadet vindu med lik eller tilsvarende vare. Garantien er begrenset til levering av erstatningsprodukt.

Gjeldende fra 01.01.2014

NorDan