Produksjon

Med ti fabrikker og en rekke produkter i flere markeder stilles det store krav til effektive rutiner i produksjonen.

Produksjonsprosessen vår er avgjørende for at produktene vi lager holder den samme, høye kvaliteten som kundene våre forventer, hver eneste gang. NorDan har et gjennomgripende produksjonssystem som sikrer at unødvendige oppgaver og prosesser tas bort, og som bidrar til at kvaliteten på produktene våre er så høy som mulig.
Kontinuerlig forbedring

Nøkkelen for å omstille seg på en god måte er kontinuerlig forbedring, og ved alle NorDans fabrikker er dette satt i system. Gjennom NorDan Management System settes tydelige mål, som med jevne mellomrom kontrolleres for å se om man er på rett vei. Resultatet er en effektiv og miljøvennlig produksjon som sikrer den høyeste kvaliteten på alle våre dører og vinduer.

Nøkkelen for å omstille seg på en god måte er kontinuerlig forbedring

NorDan