Lærlingeordning

Et internasjonalt selskap som NorDan er alltid på jakt etter ansatte med høy kompetanse på mange ulike områder. Å tilby læreplasser er for oss en viktig del av vår fremtidige rekruttering.

Lærekontrakt i produksjonsteknikkfaget

Vi tilbyr lærekontrakt i Produksjonsteknikkfaget.

Mulighet for å tegne lærekontrakt rett fra 10. klasse
Rogaland Tresenter (opplæringskontor for treteknikk), har fra og med høsten 2005 tilbydd elever fra 10. klasse, som ønsker å tegne lærekontrakt i Trevare- og bygginnredningsfaget, læreplass i ovennevnte fag. Fra høsten 2013 tilbyr vi også lærekontrakt i Produksjonsteknikkfaget.

Denne muligheten er et likeverdig tilbud til 2 + 2 modellen (2 år i skole og 2 år i lære), i den nye reformen (Kunnskapsløftet), som startet høsten 2006.

Aktuelle elever tegner altså en 4-års lærekontrakt med full opplæring i bedrift, i motsetning til ”hovedmodellen” som er 2 år skole og 2 år i bedrift. Yrkesteorien tas ved å gå en dag i uka på egen skole /verksted, de 2 første årene.

Fellesfagene (allmennfagene) tas og ved å gå på skole en dag uka, de 2 siste årene. De 4 andre dagene i uken arbeider man i bedriften på forskjellige avdelinger.

Lærlingene vil bli avlønnet etter en ”trappemodell” som gir 35 % av en fagarbeiders grunnlønn første året, deretter 45 % andre året, 55 % tredje året og 65 % fjerde året, med andre ord 2 årslønner fordelt over 4 år.

Etter 4 år vil lærlingen avlegge ordinært fagbrev / svennebrev i aktuelt fag, og ha samme kompetanse og rettigheter som de som går et ordinært løp.

Utplasseringsbedrifter i dette opplegget vil være NorDan på Moi, evnt. NorDan i Egersund.

Håper dette kan være interessant, og ser fram til å samarbeide med deg i en bransje i kraftig utvikling, og med mange muligheter for spesial- og / eller videreutdannelse etc.

Ytterligere opplysninger kan fås ved å kontakte:
Rogaland Tresenter AS , ved Paul-Arne Amundsen på tlf. 90880919 eller pr. e-post: paul-arne.amundsen@online.no
eller
NorDan v/ Britt Jane Gursli på tlf. 46620213 eller pr. e-post: Britt.jane.gursli@nordan.no

NorDan