Spørsmål og svar

Finn svarene på spørsmålene du måtte ha om NorDans satsning på BIM. Hvis du har forespørsler som ikke blir besvart her, håper vi du tar kontakt med oss!

Hva står forkortelsen BIM for?
Building Information Modelling på engelsk, eller det litt mer omfattende «bygningsinformasjonsmodellering» på norsk.

Hva er BIM?
I korte trekk beskriver det digitale modeller av bygg. Alle produkter som behøves for å konstruere en bygning har egenskaper og begrensninger, og med BIM kan man jobbe direkte med digitale modeller som hele tiden viser disse egenskapene.

Hvordan gjøres dette i praksis?
Man kan se for seg at alt som inngår i et bygg er produkter som har visse egenskaper, som blir plassert på bestemte steder. En ventilasjonskanal som skal henge i en himling må ha skruefester hver meter, men den skal også krysse rør for vannbåren varme som har en viss dimensjon. Med BIM vil man allerede på ”tegnebrettet” se hvordan de forskjellige delene må plasseres for å unngå konflikter, og man vil ha den samme dokumentasjonen til grunnlag for FDV når bygget er ferdig.

Er BIM er filformat?
Nei, det er mer et konsept. Forskjellige konstruksjonsprogram som ArchiCAD og Revit importerer og eksporterer BIM-objekter i forskjellige formater. NorDans BIM-objekter er laget for Revit, og følger dermed RFA-formatet.

Hva må til for å bruke NorDans BIM-objekter?
Man trenger en oppdatert versjon av Revit, som er blant den mest brukte programvaren for arkitekter. Objektene kan foreløpig ikke brukes hvis man jobber med Archicad, men det er et mål å på sikt kunne støtte alle de store plattformene som kundene våre bruker.

Støtter dere andre programvareløsninger enn Revit?
Nei, foreløpig har vi kun modeller tilgjengelig for Revit. Vi har som mål å gjøre objektene våre tilgjengelige også for brukere av ArchiCAD, men når dette arbeidet vil være ferdig er foreløpig ikke bestemt.

Hvilke produkter finnes som BIM-objekter?
Ganske lenge har vi hatt tre produkter tilgjengelige, men i september 2016 lanserte vi hele NTech-serien som nedlastbare BIM-objekter. Noen varianter mangler, men vi dekker sannsynligvis opp mot 95 % av forespurte løsninger ved hjelp av objektene som nå er publisert.

Hvor kan jeg finne NorDans BIM-objekter?
Vi publiserer alle objektene våre på bimobject.com, som er en digital markedsplass. I tillegg til NTech-serien og NorDan Ytterdør vil du også finne Kvillsfors-produktene her.

NorDan