Produksjonsmedarbeidere – Moi

Til vår fabrikk på Moi søkes dyktige produksjonsmedarbeidere. Søker må være villig til å gå 2. skiftordning.

Ønskede kvalifikasjoner:

Vi tilbyr:

Arbeidssted: Moi, Rogaland

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Produksjonssjef: Håkon Eik
Tlf: 488 95 564
E-post: haakon.eik@nordan.no

eller

Personalsjef: Kristoffer Gjøtterud
Tlf: 466 20 038
E-post: kristoffer.gjotterud@nordan.no

Søknadsfrist 10. August 2021