Energikalkulator test II

ENERGIKALKULATOR – ny version

 • *
 • **

U-verdien til eldre vinduer:

 • tom 1965: Enkelt vanlig glass i ramme:
  U-verdi: 6,0 – 4,6
 • 1965 – 1975: Tolags iolerglass, vanlig glass:
  U-verdi: 3,0 – 2,7
 • 1965 – 1975: To vanlige glass i koblede rammer:
  U-verdi: 2,6 – 2,4
 • 1975 – 1985: Trelags isolerglass, vanligt glass, begge hulrom luftfylt:
  U-verdi: 1,8 – 2,2
 • 1985 – 1995: Tolags isolerglass, med belagt glass, luftfylt:
  U-verdi: 2,2 – 1,6
 • 1995 – 2008: Tolags isolerglass, med belagt glass, argongass:
  U-verdi: 2,0 – 1,5
 • 2008 – 2016: Tolags isolerglass, med belagt glass, argongass:
  U-verdi: 1,6 – 1,2
 • 2016 – 2018: Trelags isolerglass, med belagt glass, argongass:
  U-verdi: 1,2 – 0,8

* Et norsk standardhus har ca 25 m2 vindusareal.
** Gjennomsnittlig pris for nettleie og kraftpris ink. mva. for Norske i 2018, tall fra SSB.


År Kwh CO2e* CO2e** Besparelse
1        
3        
5        
10        
20        
30        

1 Liter bensin=2,65kg CO2e
1kg CO2e= 10,5km bilreise


Utregning:

* Nordisk utregning kalkuleres utifra en elmiks på 0,132
** Norsk utregning kalkuleres utifra en elmiks på 0,31

Få en utskrift av energiberegningen din

Ønsker du å ta vare på energiberegningen din kan du skrive den ut. Du kan også velge å lagre den som en PDF-fil.
Har du et prosjektnavn kan du også legge inn det (ikke obligatorisk).

NorDan