miljø bærekraft

Svanemerket

NorDan var den første vindusprodusenten i Norden som klarte Svanemerkets nye strenge krav

Visste du at alle våre NTech-produkter kan leveres som Svanemerket?

Vinduene utgjør bare 5-10 % av boligens ytterflate, men står for hele 40 % av varmetapet. Et enkelt enøk-tiltak du kan gjøre, er å skifte til nye vinduer med minimalt varmetap. Et Svanemerket vindu er blant de best isolerte vinduene i verden. Det slipper ut lite varme, men lar lys og varme fra sola komme fint igjennom. Det er laget av gode og miljøtilpassede materialer, og har i tillegg 10 års produktgaranti.

Minst varmetap med Svanemerket vinduer og dører
Energieffektiviteten i et vindu eller en dør kalles for u-verdi. Enova, som er etablert av norske myndigheter for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk i Norge, anbefaler vinduer med en u-verdi på 1,0. De Svanemerkede vinduene til NorDan isolerer enda bedre enn dette, og har en u-verdi på 0,7.

Holdbar ressursbruk
I tillegg til å kreve maksimal energieffektivitet, stiller Svanen krav om minst mulig negativ miljøbelastning gjennom hele vinduets levetid. NorDan var den første vindusprodusenten i Norden som klarte Svanemerkets nye strenge krav. Våre vinduer oppfyller alle Svanens krav som omfatter bruk av bærekraftig trevirke og bruk av minst mulig miljøbelastende stoffer i blant annet overflatebehandling og isolasjon.

NorDan