Svanemerket

NorDan var den første vindusprodusenten i Norden som klarte Svanemerkets nye strenge krav.

Hold på varmen

Vinduene utgjør bare 5-10 % av boligens ytterflate, men står for hele 40 % av varmetapet.

Et enkelt enøk-tiltak du kan gjøre, er å skifte til nye vinduer med minimalt varmetap. Et svanemerket vindu er blant de best isolerte vinduene i verden. Det slipper ut lite varme, men lar lys og varme fra sola komme fint igjennom. Det er laget av gode og miljøtilpassete materialer, og har i tillegg ti års garanti.

Minst varmetap med svanemerka vinduer
Måleenheten for vinduers varmetap kalles u-verdi. Enova, som er etablert av norske myndigheter for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk i Norge, anbefaler vinduer med en u-verdi på 1,0. De Svanemerkede vinduene til NorDan isolerer enda bedre enn dette, og har en u-verdi på 0,7.

Holdbar ressursbruk
I tillegg til å kreve maksimal energieffektivitet, stiller Svanen krav om minst mulig negativ miljøbelastning gjennom hele vinduets levetid. NorDans vindu oppfyller alle Svanens krav som omfatter bruk av bærekraftig trevirke og bruk av minst mulig miljøbelastende stoffer i blant annet overflatebehandling og isolasjon.

Alle NorDan sine Passiv-vindu er Svanemerket

NorDan