MILJØ OG SERTIFISERING

Pådrivere for bedre miljø- og energiløsninger

NorDan spiller på lag med en rekke statlige og internasjonale institusjoner i forbindelse med produktutvikling og sertifisering. Kravene som stilles sikrer at du som kunde eller forbruker gjør riktige og forsvarlige valg.
NorDan AS innehar det internasjonalt velkjente PEFC sertifikatet (the Programme for the Endorsement of Forest Certification). PEFC sikrer at treverket NorDan bruker kommer fra bærekraftige skoger. Dette betyr at vi har sporbarhets sertifisering som er dokumentert langs hele kjeden fra stubbe til forbruker og at råstoffet i produktene har sin opprinnelse i et bærekraftig skogsbruk. www.pefcnorge.org
NDVK er et frivillig sertifiseringsorgan for produsenter av vinduer og dører. I NDVK er det et regelverk som stiller krav til produsentenes kvalitetsikringssystem. De sertifiserte produsentene oppfyller kravene som gjelder. Alle produkter med NDVK-merket er testet og godkjent etter europeiske standarder. www.ndvk.no
Norsk Designråd (ND) har bevilget økonomisk støtte til NorDan for utvikling av vindusløsninger som er enklere å bruke for alle og innfrir kommende krav til universell utforming i Plan- og bygningsloven. ND bidrar også med rådgivning innen brukerfokusert design og produktutvikling gjennom Nyskapingsprogrammet for alle. www.norskdesign.no
NorDan AS var den første bedrift i sin bransje som ble sertifisert Vi har hatt sertifikat siden 1991. Dette er et viktig verktøy for å tilfredstille krav til kvalitetssystem i vår virksomhet. Denne standarden er også verdens mest anerkjente standard for kvalitetsstyring. Dette sikrer kunden at vi leverer avtalt kvalitet ut fra egne krav-dokumenter, NDVK krav og kundekrav.
Flere av de største eiendomsbesitterne i Norge har gått sammen i Grønn Byggallianse for å etablere et felles energimerkeprogram. NorDan er med i samarbeidet for å bidra med faglige innspill rundt miljøvennlige og energibesparende vindusløsninger. www.byggalliansen.no
Innsamling og gjenvinning av brukt emballasje er et viktig samfunnsanliggende som Grønt Punkt Norge utfører på vegne av Norsk Returkartong og Plastretur. NorDan AS vil bidra til å skape et bedre miljø for fremtidige generasjoner og er derfor med som avtalepartner. www.grontpunkt.no
Produkter med dette merket er testet og godkjent etter meget strenge sikkerhets- og kvalitetskrav fra Association of Chief Police Officers i UK (ACPO), og er særdeles motstandsdyktige når det gjelder innbrudd. Utvalgte NorDan standard produkt innehar sertifikat på dette merket. www.securedbydesign.com
Det har blitt innført CE-merke på vinduer og dører innen EU-land. Alle produsenter skal merke sine produkter med CE-merket. Merkingen gir mulighet til å dokumentere at vinduer og dører er produsert og testet i henhold til gjeldende europeiske standarder.
Produktene er vakuumimpregnert iht. inntregnings-klasse NP3 i NS-EN 351-1 (Tre og trebaserte produkters holdbarhet – Heltre behandlet med trebeskyttel-sesmiddel – Del 1: Klassifisering av trebeskyttelsesmidlets inntrenging og opptak). Impregneringen beskytter mot sopp og råteangrep. Dessuten blir trevirket mer formstabilt ved at det ikke slår seg. Vi følger også krav som ligger i VOC, med hensyn til utslipp til luft, jord og vann. NorDan følger NTR B-standarden, og er medlem av Norsk Impregneringskontroll.
Vår energibruk påvirker klimaet. Svanemerkede produkt er produsert med minst mulig energi, og lavere utslipp av klima- gasser. Det stilles krav til blant annet råvare utvinning, produksjon, energieffektivitet, kjemikaliebelastning, miljøriktig behandling og mulighet for gjenvinning. www.ecolabel.no
«Enova anbefaler» er et merke for god energikvalitet. Bare vinduer med en U-verdi på 1,0 eller lavere kan benytte dette merket. www.enovaanbefaler.no
ISO 14001 er en internasjonal standard som spesifiserer kravene til et miljøstyringssystem for organisasjoner, og gir retningslinjer for å utvikle og implementere en miljøpolitikk og mål som tar hensyn til lovbestemte krav og vesentlige miljøaspekter, med fokus på kontinuerlig forbedring av miljøprestasjonene. www.nemko.com
EPD er en miljødeklarasjon som beskriver og oppsummerer miljøprofilen til et bestemt produkt. En EPD lages på grunnlaget av en livsløpsanalyse, og siden EPDene er standardiserte dokumenter er det lett å sammenligne to produkter med hverandre. NorDan var første norske vindusprodusent med en EPD, og vi fortsetter å miljødeklarere produktene våre slik at miljøstandarden vi setter alltid kan etterprøves.

Miljø, trivsel og sikkerhet står i fokus. Vi var den første vindusprodusenten som fikk svanemerket. Hva blir det neste? NorDan et trygt valg!

NorDan