Alltid ledende på miljø

Fra superisolerende vinduer til komplette Passiv-løsninger kan NorDan se tilbake på en lang tradisjon med stor miljøinnsats gjennom produktene våre

Det superisolerte vinduet

Et miljøvennlig vindu er et vindu som reduserer energiforbruket i bygningen det er montert. Det var også utfordringen NorDan aksepterte i forbindelse med en konkurranse som ble utlyst av svenske myndigheter tidlig på 1990-tallet: Hvem kunne tilby det mest energieffektive vinduet? En viderutvikling av et koblet Sikkerhetsvindu ble svaret, og NorDan vant konkurransen om det “Superisolerende vinduet” i 1992. Det nye vinduet var ikke bare viktig for oppmerksomhetens skyld. Det bidro også til å sette miljø på agendaen for all senere produksjonsutvikling, som ved lanseringen av NTech-produkter med energiytelse tilpasset Passiv-standarden i 2006.

Miljøperspektivet har for lengst blitt en naturlig del av alle NorDans produkter, og NorDan har lenge vært en av de viktigste pådriverne for at kundene skal velge nettop de mest miljøvennlige vinduene og dørene.

Miljø, klima og bærekraft

Gjennom årene har fokuset på miljø utviklet seg til et større bilde. Gjennom begrepet bærekraft inngår våre miljøvennlig vinduer og dører i en større sammenheng, som tar hensyn til både klimaet og hele livssyklusen til produktene våre, fra råvarer vi benytter i produksjonen, og hele veien inn i store og små bygg i Europa.

Eco Digital Ready

Historien med det superisolerte vinduer lærte oss at nytenkning er avgjørende for å skape milljøvennlige produkter. Med ecoDigital ready har NorDan knyttet digitalisering og bærekraft sammen i en strategi som dekker produktene vi produserer, hvordan vi jobber og hvordan vi kan gjøre valget av vinduer og dører enklere, mer effektivt og mer bærekraftig for kundene våre.

NorDan