NorDan faser ut produksjonen av vinduer og dører i uPVC

Etterspørselen etter vinduer, dører og fasadeløsninger i aluminium øker, mens etterspørselen etter uPVC-produkter er nedadgående.
Derfor avvikler NorDan produksjonen av uPVC i løpet av 3. kvartal 2024.

NorDans produkter i aluminium og uPVC produseres ved samme fabrikk.
For å øke produksjonskapasiteten for aluminiumsløsninger har NorDan Gruppen derfor valgt å avvikle uPVC-produksjonen i løpet av 3. kvartal 2024.

– Nye ordre aksepteres frem til 30. juni 2024. Siste leveringsdag blir 31.
juli 2024.

– Alle bestillinger som er bekreftet innen 30. juni 2024 vil bli levert
som planlagt.

– Garantier, service og ettermarkedstjenester vil bli levert som
vanlig i hele ansvarsperioden.

– Produktserien Venta Windows vil bli avviklet fra 1. juli 2024.

Har du spørsmål knyttet til utfasingen?

Kontakt André Sørlie, regional salgssjef for Venta Windows:
E-post: andre.sorlie@nordan.lt
Telefon: +47 917 53 953

Vennlig hilsen

Arnfinn Norås
Salgs- og markedssjef
NorDan AS

NorDan