40 år forventet levetid på vinduer og dører i tre

NorDans vinduer og dører i tre med NTech-standard har en forventet normal levetid på 40 år ved korrekt montering, overflatebehandling, vedlikehold og bruk.

NorDans vinduer og dører i Ntech-utførelse vakuumimpregnerer trevirket etter klasse B ihht. NTR, og utifra europeisk standard NS EN 350-1 Klasse NP3. NorDan benytter Protim Pvac 11 til denne behandlingen. Ved å impregnere trevirket øker trevirkets levetid. Samtidig sikrer behandlingen at trevirket blir mer formstabilt og motvirker angrep av sopp og råte.

NTech-produktene fremstilles i henhold til VOC-kravene med hensyn til utslipp til luft, jord og vann. Aluminiumskomponentene på utsiden er enten elokserte eller pulverlakkerte og sikrer lang levetid.
Et fullverdig NTech-produkt i tre, vakuumimpregnert og belagt med aluminium på utsiden vil med riktig drenering og lufting sikre lang levetid og begrense vedlikeholdsbehovet. Dette gir store miljø- og økonomigevinster ut fra et livsløpsperspektiv.

Beslag er kvalitetssikret i flere ledd. NorDans egen mottakskontroll kombinert med tester i vårt eget laboratorium hvor vi utfører strenge slitasje- og holdbarhetstester sikrer optimal kvalitet og levetid. Opplysningen om forventet normallevetid forutsetter at våre anbefalinger knyttet til montering, overflatebehandling, vedlikehold og bruk følges.

NorDan