NTech – energisparende, innad- og utadslående vinduer

med U-verdier ned til 0,7 W/m2K

Alle våre vinduer og dører leveres nå med NTech-standard.

Energieffektive vinduer for fremtiden
Stanser energisløsingen
Tilfredsstiller krav i henhold til byggeforskriftene
Reduksjon av strømutgifter
Svanemerket produkt
Svært god miljøprofil
Bedre bokomfort med sunnere inneklima
ENOVA anbefaler NorDan NTech.
Større spillerom for arkitekter
Treprodukter – fornybar ressurs og CO2 vennlig
Fremtidig høyere salgsverdi på bolig/bygg

Produktene er inndelt i tre grupper etter isolasjonsverdi

NTech 1,2
innfrir Byggeforskriftenes minstekrav til isolasjonsevne med en U-verdi på 1,2.

NTech 1,0
den anbefalte standarden fra ENOVA og Husbankens Lavenergiprogra.

NTech 0,7
NTech Passiv 0,7 er vårt ypperste produkt med 3-lags glass og markedets beste isolasjonsverdi. NTech Passiv er også Svanemerket i henhold til Nordisk miljømerking.

NorDan