Reklamasjon

NB! For private kunder anbefaler vi at reklamasjon meldes til den forhandler som har solgt produktet. Dette for å sikre en best mulig og korrekt innmelding

NorDan AS leverer produkter med topp kvalitet. Skulle du allikevel oppleve mangler ved våre produkter, skal vi gjør vårt beste for å oppnå en enkel og rask behandling.

Følgende lovanvendelser gjelder:

Proffkunder:

Nødvendig informasjon for å kunne melde en mangel:

  • NorDan sitt ordrebekreftelsesnummer/årstall
  • Kundenummer samt e-mailadresse, kontaktperson og telefonnummer
  • Navn, adresse og telefonnummer til sluttbruker
  • Beskrivelse av mangel

Ønsket informasjon:

  • Billeddokumentasjon, spesielt ved skader på glass.
  • Kundens vurdering av årsak og eventuelt forslag til løsning

Transportskader:
Kopi av signerte fraktpapir skal alltid vedlegges transportskader

Registrer ditt reklamasjonsærende her:   Reklamasjonsskjema