Alltid ledende på miljø

Fra superisolerende vinduer til komplette Passiv-løsninger kan NorDan se tilbake på en lang tradisjon med stor miljøinnsats gjennom produktene våre

De superisolerte vinduet

Et miljøvennlig vindu er et vindu som reduserer energiforbruket i bygningen det er montert. Det var også utfordringen NorDan aksepterte i forbindelse med en konkurranse som ble utlyst av svenske myndigheter tidlig på 1990-tallet: Hvem kunne tilby det mest energieffektive vinduet? En viderutvikling av et koblet Sikkerhetsvindu ble svaret, og NorDan vant konkurransen om det «Superisolerende vinduet» i 1992. Det nye vinduet var ikke bare viktig for oppmerksomhetens skyld. Det bidro også til å sette miljø på agendaen for all senere produksjonsutvikling, som ved lanseringen av NTech-produkter med energiytelse tilpasset Passiv-standarden i 2006.

Miljøperspektivet har for lengst blitt en naturlig del av alle NorDans produkter, og NorDan har lenge vært en av de viktigste pådriverne for at kundene skal velge nettop de mest miljøvennlige vinduene og dørene.

Miljø, klima og bærekraft

Gjennom årene har fokuset på miljø utviklet seg til et større bilde. Gjennom begrepet bærekraft inngår våre miljøvennlig vinduer og dører i en større sammenheng, som tar hensyn til både klimaet og hele livssyklusen til produktene våre, fra råvarer vi benytter i produksjonen, og hele veien inn i store og små bygg i Europa.

Eco Digital Ready

Historien med det superisolerte vinduer lærte oss at nytenkning er avgjørende for å skape milljøvennlige produkter. Med ecoDigital ready har NorDan knyttet digitalisering og bærekraft sammen i en strategi som dekker produktene vi produserer, hvordan vi jobber og hvordan vi kan gjøre valget av vinduer og dører enklere, mer effektivt og mer bærekraftig for kundene våre.

På vei mot en mer bærekraftig produksjon

Eco Digital Ready

Fra bruk av fornybar energi til forbedret sertifisering for miljøledelse. Fabrikke i NorDan er allerede godt i gang med å tilpasse seg en enda mer bærekraftig fremtid.Kontinuerlig forbedring, høy kvalitet og redusert svinn har lenge vært stikkord for effektive fabrikken, men de er også viktige bidragsytere til at NorDans vinduer og dører både er miljøvennlige og bærekraftige.
Fornybar energi

Det er mange ulike elementer som avgjør om et produkt kan kategoriseres som bærekraftig eller ikke. For produktene som lages ved fabrikkene i NorDan-konsernet er energien som benyttes i prduksjonen en viktig faktor. Ved å benytte fornybar energi reduseres utslippene av klimagasser, og resultatet er et produkt som kommer ut av fabrikkporten med et mye bedre utgangspunkt enn ett som allerede mes det ble produsert har stått for mange utslipp.
Nettop dette har blant annet NorDan Sverige tatt konsekvensene av, hvor alle tre fabrikkene kan mer enn å bare garantere at energiforbruket kommer fra fornybare kilder.

– 100% av elektrisiteten vi kjøper i dag kommer allerede fra vannkraftverk, men for å fortsatt styrke tilnærmingen vår til energiforbuk har vi valgt å installere solenergianlegg for å redusere energikjøp, sier adm. direktør Dag Kroslid.

Fabrikkene i Bor, Tanum og Kvillfors skal etter planen ha solenergianleggene operative i løpet av året.

Lønnsom miljøsatsning

Selv om investeringen i sertifikater om fornybar energi og utviklingen av egen energiproduksjon er kostbar, er det liten tvil om at regnestykket går i pluss på lengre sikt. NorDan skal være ledende på miljø, fra produksjonen begynner til det ferdige produktet står klar.

Dugg på utsiden av glass

Et kvalitetstegn

På dager med kalde og klare netter med høy luftfuktighet kan det oppstå kondens på utsiden av glasset på vinduer og dører. Gode vinduer og dører med lav u-verdi slipper gjennom mindre varme. Da blir glasset varmere på innsiden og kaldere på utsiden. Det blir da mindre kaldras og mindre kondens på den innvendige siden. På utsiden av vinduene vil det oftere bli kondens. Dette skjer særlig på høsten eller tidlig vinter.

I motsetning til innvendig kondens på rutene, representerer utvendig kondens gode varmeisolasjonsegenskaper, lavere fyringsutgifter og bedre inneklima. Mens innvendig kondens på dårlig isolerte glass kan bidra til råteskader i karm og ramme, vil utvendig kondens ikke skade vinduer eller dører.

Utvendig kondens har medført at kunder, som mener de har gjort et fornuftig valg ved å investere i godt isolerte vinduer, har blitt både overrasket og misfornøyd når morgenkaffen skal inntas ved et ugjennomsiktig kjøkkenvindu. Sammenhengen mellom dårlig sikt og godt og varmt ved vinduet er heller ikke alltid åpenbar. Informasjon om fenomenet utvendig kondens, og årsaken til dette, er derfor svært viktig.

Man bør heller ikke glemme at de samme vinduene som av og til har utvendig dogg om høsten og vinteren, gjerne forårsaker for mye solinnstråling og overtemperaturer på sommeren, med mindre effektiv solskjerming tas i bruk. Utsikten er neppe særlig mye bedre gjennom gardiner og persienner! Hvis aksepten for sikthemmende solskjerming er høy, burde heller ikke morgendugg på vinduene noen døgn i løpet av året være noe problem.

Utvendig dugg på glass er ikke bedre eller verre hos de forskjellige produsentene av vinduer og dører. Myndighetene stiller krav til god isolasjonsevne på vinduer og dører til fordel for både klima og sluttbruker.

Hvorfor er det dugg på utsiden av glasset?

Dugg på utsiden av glasset kan forekomme. Vanlige årsaker er:

Den relative fuktigheten på stedet. Jo høyere fuktighet, dess større risiko for
kondens/dugg.

Rutens U-verdi eller isoleringsevne. Jo bedre ruten isolerer desto mindre varme tilføres den
ytre ruten. Den får da kaldere overflate og risikoen for dugg på utsiden øker.

Temperaturen i rommen innenfor.

Avskjerming, dvs at varmen fra ruten ikke kan stråle fritt mot himmelrommet.

NorDan kjøper Rubicon

NorDan inn som hovedeier i fasadespesialist Rubicon.

NorDan på Moi ekspanderer ytterligere, og gjør nå et nytt oppkjøp i Stavangeregionen. Selskapet går inn som hovedeier i fasadespesialisten, entreprenørselskapet AS Rubicon på Klepp. NorDan får etter transaksjonen en eierandel på 70 prosent i en av Rogalands ledende fasadeentreprenører, mens gründere og sentrale ansatte skal eie de resterende aksjene. Selskapet vil etter gjennomført transaksjon skifte navn til NorDan Rubicon.
AS Rubicon ble startet for 25 år siden av tre bransje kollegaer, og er i dag en betydelig leverandør av fasadeløsninger til større bygg på Sør-Vestlandet. Selskapet omsatte for 150 millioner kroner i 2019, og er en solid økonomisk bedrift med 55 ansatte.

Administrerende direktør Trond Magnar Unhammer i NorDan AS er svært tilfreds med oppkjøpet av AS Rubicon.
«NorDan har de siste årene utvidet sitt omfattende produktprogram innen smarte vinduer og dører til også å omfatte aluminiumsprodukter, en satsing som har vært vellykket. Men, det er stadig flere kunder som etterspør montasje av våre produkter. Med NorDan Rubicon som eget selskap på laget kan vi nå bli en komplett leverandør av aluminiumsprodukt, fasade, glass og takprodukter og samtidig sørge for gode totalleveranser» sier Unhammer.
«Vi gleder oss til å knytte vår virksomhet tettere sammen med AS Rubicon. Dette er et spennende selskap med et godt rykte i markedet, og som leverer store og solide prosjekter. Vi ser at AS Rubicon passer godt inn med vår måte å drive forretningsvirksomhet på, og at kulturen virksomhetene er tuftet på med hovedsete på Moi i Sør Rogaland og Klepp på Jæren er lik» sier Unhammer.

AS Rubicon står blant annet bak fasadeløsninger til prestisjebygg i Stavangerregionen som Stavanger Universitetsjukehus, kjøpesenteret Herbarium, Finansparken og Hinna Park.
Daglig leder Lars Mellerud i AS Rubicon sier selskapet var på jakt etter en samarbeidspartner for å kunne styrke virksomheten og vokse videre i Norge.

«Som et resultat av mindre aktivitet i olje- og gassnæringen merker vi at antall store forretningsbygg i vårt lokalområde er blitt redusert. Derfor har vi utvidet satsningsområdet vårt geografisk. Selv med korona og synkende oljepris holder vi fortsatt full aktivitet i fabrikken og på byggeplasser. Ordrereserven representerer i dag mer enn 12 måneders produksjon,» påpeker Mellerud.

«Vi har stor tro på at samarbeidet med NorDan vil være positivt for begge selskapene. NorDan har et nasjonalt salgsapparat som vil være en stor styrke for oss, og vi vil være en god spydspiss inn i de mer avanserte prosjektmarkedene for NorDan, hvor NorDan Rubicon blir selskapet som i fremtiden leverer komplette ferdig monterte glass og aluminiumsløsninger» sier Mellerud.

Fakta AS Rubicon:

Etablert på Klepp i Rogaland i 1995 av tre gründere, og er i dag en ledende leverandør av vinduer, dører og aluminiumsfasader i Stavangerregionen.

Omsatte for 150 millioner kroner i 2019, og har 55 ansatte.

Besitter en unik kompetanse på design og fabrikasjon av kompliserte aluminiumsløsninger for nybygg og rehabiliteringsprosjekter.

Laget for ytelse

Mye har endret seg gjennom de 60 årene sidene vårt sikkerhetsvindu først ble introdusert til markedet.

Regulasjoner, høye krav fra markedet og energikrav er noen av de mange utfordringer vårt sikkerhetsvindu har møtt.
Vårt sikkerhetsvindu har tidene igjen og igjen vist seg selv som et ekstremt fleksibelt produkt fra dets skapelse til i dag. La oss ta deg med på en reise for å lære mer om hvordan et ideen bak et vindu som ble konstruert i 1962 fortsatt til den dag i dag gir deg ytelsen og verdien som til og med utklasserer dagens standard.

En av NorDans styrker har alltid vært å kunne gjøre gode ideer til en realitet. Produksjonen i seg selv har alltid vært en vital del av NorDans DNA, og Sikkerhetsvinduet vårt i seg selv er kanskje det største symbolet på dette.

Når vi utviklet ideen til vinduet som senere skulle bli kjent som NorDan sikkerhetsvindu begynte i 1962, satte vi oss selv veldig strenge mål. Selv om prinsippene for vinduer med innvendig åpning var velkjente, klarte vi å identifisere svakhetene med de eksisterende løsningene og satte straks i gang med å fikse dem. Løsningen til et funksjonelt og fleksibelt, enkelt å operere vindu endte opp med å være en liten bæring i det nedre høyre hjørne.
Tillegget av en ny bæring satte vinduet i en annen klasse fra lignende løsninger. Faktisk, så var løsningen så unik at patentet for dette ble godkjent 5 desember 1964. Vinduet, som på den tiden ble lansert og markedsført som «Nor-Dan Perfekt» ble raskt en velkommen nyhet i markedet.

Managing Director av NorDan UK, Alex Brown ønsker NorDan Vinduer Ltd velkommen til NorDan familien.

NorDan Gruppen investerer i Irland

Med virkning fra 1. februar 2020 har NorDan Gruppen overtatt 100% av aksjene i det irske datterselskapet NorDan Vinduer

NorDan Vinduer Ltd. har gjennom Carroll Joinery vært en del av den irske byggeindustrien siden begynnelsen av 2000-tallet. Gjennom felles salgssystem, sertifiseringer og kompetanseutveksling har de omtrent 60 ansatte i det Irland-baserte salgskontoret med hovedkontor i Dublin trukket veksler på støtten fra NorDan Gruppen i denne perioden.

Konserndirektør i NorDan Gruppen, Tore Rasmussen, kommenterer følgende:

– Vi er stolte av å kunngjøre at virksomheten i Irland nå er 100 % del av NorDan, og vi ser frem til å fortsette arbeidet med å styrke posisjonen vår i det irske markedet. Vi har sterk tro på at overtagelsen vil oppleves som veldig positivt for våre kunder i Irland, og vi ønsker våre kolleger i NorDan Vinduer Ltd. hjertelig velkommen inn i NorDan Gruppen, sier Rasmussen.

– Siden finanskrisen og den påfølgende kollapsen i 2008 er økonomien igjen i bedring, og Irland er i dag et av landende i Europa med den høyeste økonomiske veksten. Vi har en tydelig ambisjon om at NorDan Vinduer Ltd. skal styrke sin markedsposisjon i Irland, sier han.

Adm. direktør i NorDan Vinduer Ltd., Sean Luskin, uttaler:

– Det at vi nå er en del av NorDan-familien betyr ikke at vi har følt oss utenfor før overtagelsen. Allikevel har vi nå som en del av NorDan Gruppen tilgang til flere ressurser som muliggjør vekst og at vi kan nå vårt fulle potensial. Som i alle NorDans markeder opplever vi sterk konkurranse, men våre produkter er spesielt godt egnet for det irske klimaet og vi jobber målrettet med å heve bransjestandarden når det gjelder produktutvalg, kvalitet og kundeservice, sier Luskin.

– Vi har alltid nytt godt at et tett samarbeid med våre søsterselskap, men spesielt nærheten til NorDan i Storbritannia byr på spennende synergier i et veldig krevende marked. NorDan Vinduer Ltd. har vært involvert i store og komplekse prosjekter over hele Irland, og vi har den tekniske spisskompetansen nødvendig for at kundene våre har tillit til vår leveringsevne, sier han.

Markedsdirektør i NorDan Gruppen, Johannes Rasmussen:

– NorDans produkter har bevist sin kvalitet gjennom de millioner av dører og vinduer som gjennom flere titalls år har blitt utsatt for påkjenninger i naturens eget «testkammer». De ekstreme påkjenningene langs Norges kystlinje har gjort NorDan til en foretrukket leverandør nærmest alle steder utsatt for de tøffe, nordeuropeiske værforholdene. Irland er ikke noe unntak fra dette, og representerer en perfekt match når det gjelder produkter, kultur og unikt samarbeid. Vi ser frem til å styrke dette videre i årene som kommer, sier Johannes Rasmussen.

NorDan Gruppen ekspanderer med oppkjøp i Danmark

Det norske dør- og vinduskonsernet NorDan Gruppen overtar 70 % av aksjene i den danske vindusprodusenten STM Vinduer AS.

Avtalen har virkning fra 17. januar 2020, og innebærer at NorDan Gruppen er tilbake i Danmark nesten 95 år etter at selskapets grunnlegger flyttet til Norge og etablerte den tradisjonsrike vindusprodusenten med hovedkontor på Moi i Rogaland. Avtalen mellom NorDan Gruppen og STM Vinduer innebærer at de resterende 30 % av aksjene beholdes av Henrik, Jesper og Charlotte Eriksen som er barna til den tidligere hovedaksjonæren Henning Eriksen.

Konsernsjef Tore Rasmussen i NorDan Gruppen uttaler om overtakelsen:
«NorDan har en sterk posisjon i Norge, Sverige, Storbritannia og Irland, men Danmark har til nå vært en hvit flekk på kartet. NorDan er en forkortelse for «Norge Danmark», og bakgrunnen for navnet er at grunnleggeren Johannes Rasmussen var dansk. Jeg er derfor meget tilfreds med at sirkelen blir sluttet og at NorDan endelig etablerer seg i Danmark.»
«NorDan eies i sin helhet fortsatt av familien Rasmussen, og i familieselskapet STM Vinduer har vi en god match hvor vi deler mye av den samme bakgrunnen og grunnleggende verdier. Sammen har vi en klar ambisjon om å bli en viktig samarbeidspartner for kundene våre og en sterk aktør i det danske markedet.»

Administrerende direktør Finn Methmann i STM Vinduer uttaler om overtakelsen:
Jeg er stolt over at NorDan Gruppen valgte å gå i dialog med STM Vinduer i Danmark, og jeg ser det absolutt som en anerkjennelse av det vi står for i STM Vinduer. NorDan Gruppen er et meget profesjonelt drevet konsern med høy faglig kompetanse og en virksomhetskultur som vi i STM Vinduer vil passe godt inn i. – Jeg ser frem til samarbeidet som vil styrke STM Vinduer både nasjonalt og på eksportmarkedet.

Overtar også fabrikken
NorDan Gruppen har et langsiktig perspektiv for virksomheten i Danmark, og har i tillegg til aksjemajoriteten i STM Vinduer A/S også kjøpt den 16.000 kvadratmeter store fabrikkbygningen på Langeland.

Salgsvirksomheten i Danmark fortsetter
STM Vinduer vil videreføre arbeidet med den etablerte salgsstrategien for det danske markedet, som innebærer et fortsatt tett samarbeid med og levering til forhandlere tilknyttet De Danske Byggecentre. De ansatte hos STM Vinduer ble orientert om overtagelsen fredag 17.1.2020.

FAKTA OM NORDAN GRUPPEN
NorDan Gruppen ble grunnlagt i 1926 er i dag en ledende leverandør av vinduer og dører i Skandinavia og de britiske øyer. Konsernet har 10 fabrikker og 25 salgskontor fordelt på Norge, Sverige, Polen, Litauen, Storbritannia, Irland og Kina. Konsernet har om lag 1 800 medarbeidere og i 2019 omsatte konsernet for 2,7 MRD norske kroner.

FAKTA OM STM VINDUER
STM Vinduer har i mer enn 40 år vært en av de ledende produsenter og leverandører av vinduer og dører til den danske byggebransjen. Virksomheten har hovedkontor og fabrikk i Rudkøbing i Langeland kommune. Bedriften har 130 medarbeidere og omsetter for om lag 200 millioner danske kroner. Produktene selges i hovedsak gjennom de danske trelasthandlerne samt eksport til Storbritannia og Tyskland.

En verdensnyhet!

Fra og med Januar 2020, kan du bestille hel aluminiumsprodukter med påmontert screens fra fabrikk.

NorDan er en innovativ bedrift som har produktutvikling i fokus. I et samarbeid med en av verdens største produsenter av solskjermingsprodukter, Hunter Douglas, lanserte vi i 2015 utvendig solskjerming montert på vinduet fra fabrikk, NorDan Screens.

NorDan Screens er et smart valg av solskjerming. I tillegg til å effektivt redusere både solstråler og opptil 90% av solvarmen, kan solskjermingen styres både manuelt og automatisk. Sammen med vind- og solsensor kan man la screenen selv ta hånd om oppgaven med å skape et godt innemiljø. Når solen ikke lenger er sjenerende skjuler solskjermingen seg selegant. Screenen kan leveres med to forskjellige motorer som enten styres med bryter, fjernkontroll eller kobles til en valgfri smarthusløsning.

Et steg videre

Fra og med januar 2020, kan du bestille hel aluminiumsprodukter med påmontert screens fra fabrikk.

I motsetning til NorDan Screens hvor screenen er montert på toppen av trevinduet, så blir her screenen montert i en post i selve produktet. Hel aluminiumsprodukter med screens er det beste fra to verdener hvor solskjermingen monteres på vinduene fra fabrikk og er på den måten en naturlig del av vinduet. Dette gjør at man unngår kostbar ettermontering, samtidig som man reduserer solvarmen. Resultatet blir en pen fasade, billigere montering og en robust sperre mot solvarmen.

Les mer om NorDan solskjerming ved å trykke på link under.

Produksjonsmedarbeidere – Moi

Til vår fabrikk på Moi søkes dyktige produksjonsmedarbeidere. Søker må være villig til å gå 2. skiftordning.

Ønskede kvalifikasjoner:

Vi tilbyr:

Arbeidssted: Moi, Rogaland

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Produksjonssjef: Håkon Eik
Tlf: 488 95 564
E-post: haakon.eik@nordan.no

eller

Personalsjef: Kristoffer Gjøtterud
Tlf: 466 20 038
E-post: kristoffer.gjotterud@nordan.no

Søknadsfrist 10. August 2021